درباره ما

درباره ما بیشتر بدانید

اپلیکیشن ویزیت

اپلیکشن ویزیت توسط موسسه گشت سلامت با شماره پروانه بهره‌برداری 221375-3 صادره از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای ارائه خدمات غیراورژانسی پزشکی و پیراپزشکی در محل یا در منزل بیمار راه‌اندازی شده است.