عدد فشار خون همیشه برای مردم ایجاد سئوال می‌کند. برای اینکه کار مردم و پزشکان در این زمینه راحت باشد و مشخص باشد فشارخون طبیعی چقدر است و فشارخون بالاتر از چقدر را پرفشاری خون یا بیماری فشارخون می نامیم، راهنماهایی تدوین شده است که کار را راحت می‌کند.
خدمات درمانی

خدمات درمانی

اگر خودتان در منزل فشار خون خود را اندازه گیری کردید، یا اگر پزشک طرح درمان در منزل شما را ویزیت کرد و فشـار خون حداکثر(سیستولیک) شما از 140 ميليمتر جيوه بيشتر بود یا فشار خون حداقل(دیاستولیک) شما از 90 ميلي مترجيوه بيشتر بود، باید مجددا بعد از 5 دقيقه استراحت و نداشتن اضطراب فشار خون شما اندازه‌گیری شود، اگر در بار دوم هم اعداد فشار خون شما از 140 و 90 بیشتر بود شما احتمالا به بیماری پرفشاری خون مبتلا هستید.
اگر فشارخون حداکثر شما بیشتر از 170 میلیمتر جیوه و فشار خون حداقل شما از 120 میلیمتر جیوه بیشتر بود باید به اورژانس مراجعه کنید. البته اگر پزشک ویزیت در منزل فشارخون شما را اندازه گیری کرده باشد ممکن است درمان شما را شروع کند و نیازی به مراجعه به بخش اورژانس نداشته باشید.
اگر فشارخون شما بالاتر از 140 میلیمتر جیوه در فشار حداکثر و بیش از 90 میلیمتر جیوه در فشار حداقل بود و همزمان يكي از علائم زیر شامل: سردرد شديد، سرگيجه، گيجي و عدم هشیاری، خواب آلودگي ، تـاري و يـا اخـتلال ديـد، تنگـي نفـس ناگهاني و درد قفسه سينه داشتید هم بهتر است به بخش اورژانس مراجعه کنید. بیماران با سابقه مشکلات قلبی و نیز افراد دارای سابقه سکته مغزی یا قلبی باید خیلی مراقب خود باشند و فشارخون خود را به طور منظم چک کنند. بیمارانی که پرفشاری خون دارند و تحت درمان هستند در زمان درمان بهتر است فشارخونشان زیر 140 روی 90 میلیمتر جیوه باشد. این گروه اگر ناگهانی و بدون دلیل مشخص دچار يكي از علائم سردرد شديد، سرگيجه، عدم هشیاری یا گيجي، خواب آلودگي شدید، تـاري و يـا اخـتلال ديد، تنگي نفس ناگهاني و درد قفسه سينه شدند باید سریعا توسط پزشک ویزیت در منزل یا بیمارستان شوند.
مشخص است که افرادی که فشارخون بالا دارند باید بطور منظم مورد معاینه قرار گیرند. یکی از راهکارهای مناسب برای این افراد ویزیت در منزل است. قطعا پزشکان بهتر و دقیق تر فشار خون را اندازه‌گیری می‌کنند و اگر لازم باشد درمان را برای شما شروع خواهند کرد یا درمان‌های فعلی شما را تغییر خواهند داد. ویزیت در منزل برای افرادی که باید در فواصل منظم توسط پزشک ویزیت شوند یک راهکار منطقی با صرفه جویی در زمان و هزینه است.